Vitālijs Karavajevs

Šo lapu veltām Vitālijam Karavajevam – Latvijas pirmās republikas pilsonim – cilvēkam, kas uz tautas medicīnas, jogas mācību un modernās bioķīmijas un fizioloģijas zinātnes principiem izstrādāja savu pašattīstības un pašatveseļošanas sistēmu.

Materiālie apstākļi Vitālijam Karavajevam periodā starp abiem pasaules kariem neļāva studēt. Tāpēc pēc ģimnāzijas beigšanas viņš iestājās arodskolā. Iespēju robežās viņš bija klausījies augstskolā atsevišķas lekcijas. Vitālijam interesēja bioķīmija. Arī ar jogu viņš bija sastapies jau pirms 1940.gada saistībā ar Latvijas jogas biedrības darbību. Vācu okupācijas laikā Vitālijs Karavajevs darbojās pareizticīgo misijā, kas ar vācu varas iestāžu atļauju sniedza humāno palīdzību Pleskavas abgabala iedzīvotājiem. Uzskatīdams, ka viņš nav darījis neko sliktu un viņam nav iemesla baidīties no padomju varas, viņš atteicās no piedāvātās iespējas un nedevās emigrācijā. Taču tūlīt pēc padomju armijas ienākšanas 1944.gadā Karavajevs tika arestēts, jo padomju varas iestādes darbību pareizticīgo misijā uzskatīja kā sadarbību ar vācu varas iestādēm.  Tādējādi pēc tiesas procesa pret pareizticīgo misijā iesaistītajiem Karavajeva ceļš veda uz Gulaga raktuvēm Magadānā, no kurām parasti neatgriezās. Taču Vitālija jogā balstītā vitālo spēku saglabāšanas stratēģija ļāva saglabāt rīcības spēju gan Gulagā, gan arī vēlāk pat pēc vairāku gadu ieslodzījuma slēgta tipa psihiatriskajā “dziednīcā”. Tādējādi pats ar savu piemēru Vitālijs Karavajevs nodemonstrēja šīs sistēmas efektivitāti ekstremālos apstākļos.

Pēc atgriešanās no izsūtījuma 20.gs. 50-to gadu otrajā pusē un 60-tajos gados Karavajevs dzīvoja Rīgā, pamazām atjaunoja kontaktus ar bijušajiem jogas biedrības cilvēkiem un interesentiem, viņam parādījās skolnieki. Kopā ar kādu no jaunajiem skolniekiem vasarās viņš mēdza braukt uz Jūrmalu kur viņi tad publiski praktizēja Hatha jogas vingrinājumus, tādējādi piesaistot cilvēku interesi un tad skaidrojot interesetiem par jogas vingrinājumu pozitīvo iedarbību, kā to arī bija darījuši Jogas biedrības aktīvisti 20.gs. 30-tajos gados pirms padomju okupācijas.

70-to gadu sākumā VItālijs Karavajevs devās uz Maskavu, kur piesaistīja alternatīvās inteliģences uzmanību. Šajā laikā viņam Maskavā bija diezgan plaša lekciju darbība. Skolnieki šīs lekcijas ierakstīja un izplatīja gan magnetofona ierakstos, gan arī no konspektiem veidoja samizdata izdevumus, kas izplatījās alternatīvajā vidē pa visu Padomju Savienību un atgriezās arī Latvijā.

Eksperimentējot mājas apstākļos Karavajevs izstrādāja virkni ārstniecības augu balzāmu, ko šobrīd plaši lieto Krievijā kā veselību veicinošus produktus.