Latvijas Jogas biedrība

Latvijas Jogas biedrības vēsture 1. Republikas laikā 

(You can read about the history of Latvian Yoga Society in english here.) 

Janis Veselis praktizēja jogu Krievijas armijas Kaukāza daļā. Attēlā jaunākā virsnieka formā.

Zināma interese par Indijas filozofisko domu atrodama Latvijā jau agrāk, bet organizētas formas tā sāka iegūt līdz ar Latvijas brīvvalsts izveidošanos un nostiprināšanos, kad 1924.gadā sāka formēties organizācija, kas vēlāk kļuva plašāk pazīstama kā Latvijas jogas biedrība. Sākotnēji to nodibināja un formāli tā tika reģistrēta 1925.gada 1.aprīlī kā Parapsiholoģijas biedrība. Šīs biedrības pirmā valdes priekšsēdētāja bija Emma Apare (vēlāk pazīstama kā Emma Balodis).

Vēlāk, 1930.gadā Emma Apare-Balodis kopā ar savu vīru Aleksandru Balodi nodibināja jau citu organizāciju “Latvijas garīgo zinātņu biedrību”, kuras statūtos jogas studijas palika tikai kā viens apakšpunkts starp daudziem, kostarp bijusī Parapsiholoģijas biedrība pamazām pilnībā ievirzījās tieši praktisku jogas studiju virzienā. Taču jogas un Indijas filozofiskās domas jautājumi tajā bija priekšplānā jau no biedrības darba pašiem sākumiem.

Biedrības ikmēnešnieks “Zvani” (1926. – 1928.) publicēja virkni rakstu par dažādām jogas formām un arī par jogas mācību kopumā. Aktīvs autors par šo tēmu bija Rūdolfs Krīgers (izdeva arī grāmatu “Indijas jogu elpošanas vingrinājumi” un dažas citas nelielas brošūras), un pirmo reizi kā aktīvs autors šajā žurnālā parādās arī vēlākais Latvijas jogas biedrības līderis Harijs Dīkmanis (ar parakstu H.D.).

30-to gadu sākumā biedrību valdes priekšsēdētāja lomā pabija biedrības pastāvīgi aktīvisti un valdes locekļi K. Šubergs un Jānis Veselis, bet vēlāk vairākus gadus biedrību vadīja un tās nedalītais līderis bija Harijs Dīkmanis. Pēdējā biedrības darbības gadā – 1940.gadā – tās valdes priekšsēdētājs bija Osvalds Kolbergs.

Biedrība aktīvi sadarbojās ar vairākiem tā laika redzamākajiem indiešu jogas skolotājiem, bet visvairāk ar Šri Jogendru, Šri Ramana Mahariši, Svami (vēlāk Paramahamsu) Jogānandu un Šri Svami Šivānandu Sarasvati no Rišikešas.

Plašāku akadēmisku pētījumu par Latvijas jogas biedrības vēsturi uz doto brīdi ir veikusi Dr. Solveiga Krūmiņa – Konkova “Ieskats Latvijas Jogas kustības vēsturē”  > (noklikšķinot atvērsies .pdf fails)

 

Latvijas jogas biedrības prezidents Harijs Dīkmanis / President of the Latvian Yoga Society Harijs Dīkmanis

 

Harijs Dikmanis 1938. portrait

Sri Yogendra “International Journal on the Science of Yoga” Vol. 3 No 15, February 1935, On the front page H. Dikmanis.


Divine Life Society 1937. gada pārskata vāks

No šejienes ir gada pārskats:

Latvian Yoga Society - women branch

 


Šobrīd ir paradoksāla situācija, ka visā pasaulē zina Borisu Saharovu, bet Hariju Dīkmani – tā paša Borisa Saharova darba biedru – nezina pat viņa dzimtenē, kostarp viņš 10 gados padarīja milzu darbu, kopā ar saviem līdzbiedriem šeit Latvijā.

It is wrong to suppose that Yoga-Asanas are purely meant for the Indians and that they are ideally suited to Indian conditions. That it is not the case is proved by the following few instances. Mr. Harry Dikman, the Director-Founder of the Yoga Centre in Riga, Latvia (Europe) is a good specialist in these Yoga-Asanas, Bandhas and Mudras and his opinion and advice to persons suffering from various kinds of diseases, curable and incurable, are increasingly becoming popular in Europe. I have not heard of another man either in Europe or in America, who takes such a keen and lively interest in this subject and is making researches in the same. You will be surprised to know that Mr. Harry Dikman is essentially a philosopher and a sage….
Mr. Ernest Haekel of Los Angeles, California, Mr. Boris Sacharow of Berlin and several others interested in acquiring psychic powers by awakening the Kundalini are all instances to prove that Yoga-Asanas can be practiced and are intended not only for India and the Indians but for the whole world and the humanity at large.

(Avots: A lecture delivered in the Willoughby Memorial Hall, Lakshmipur, by Swami Sivananda Sarasvati, on December 15 1932)


Fotogrāfijas no svinībām Latvijas jogas biedrības sieviešu sekcijā 1938.gadā 

1938.gadā par godu vienam no galvenajiem Latvijas jogas biedrības kuratoriem Indijā Šri Svami Šivanandam Sarasvati viņa 51 gada dzimšanas dienā biedrība rīkoja plašāku atzīmēšanu. Turpmāk attēli no svinībām biedrības sieviešu sekcijā.

Un tā 1938.gada 8.septembris:

Jogas biedrības sieviešu sekcijas kopbilde

 

Jogas biedrības kopbilde 

Latvijas jogas biedrības sieviešu sekcijas prezidente Anna Dolfija – 1938. / Mrs. Anna Dolfij, President of the Women ‘s Section of the Latvian Yoga Society – 1938

Latvijas Jogas biedrības sieviešu sekcijas prezidente Anna Dolfija

Viena no aktīvakajām sieviešu sekcijas biedrēm Anna Plaudis – 1938. 

Viena no aktīvākajām dalībniecēm Anna Plaudis


Raksta fragmenti un kopsavilkums par svinību norisi LJB sieviešu sekcijā Divine Life Society jubilejas izdevumā 1938.gadā / Excerpts from the article and a summary of the celebrations in the women’s section of the LJB in the anniversary edition of the Divine Life Society in 1938

Svinības norisinājās laikā no 4 līdz 8 pēcpusdienā. Dolfijas k-dze, biedrības sieviešu sekcijas prezidente, nolasīja programmu un vadīja norises. Viesi nodziedāja dziesmu, kas bija sacerēta speciāli šim gadījumam… 6 pēcpusdienā viesi tika aicināti pie goda mielasta galda. Uz galda dega 52 sveces. 51 mazāka svece simbolizējot pavadītos gadus un viena liela svece kā nākotnes laimes simbols. Viesi teica vairākas īsas uzrunas izsakot cieņu Šri Svamidži Maharadž par viņa izcilo veikumu.

Annas Plaudis k-dze ir sieviešu sekcijas aktīva biedre. Viņa pūlas daudz lai izplatītu garīgās zināšanas Rietumos. Viņa regulāri atbalsta Divine Life žurnālu. Dzimšanas dienas svinībām viņa ir nosūtījusi Svami Šivānandam… laba vēlējumus un dāvanu paketi – divus latviešu nacionālā stilā darinātus vīriešu tērpus ar nacionālo ornamentu un citus tautas daiļamata priekšmetus… kā arī baltas rozes ar lūgumu sekretariātam dzimšanas dienas rītā pasniegt tādas pašas svaigas.

Annas Dolfijas uzruna par godu Svami Šivanandas dzimšanas dienas svinībām 

Harija Dīkmaņa raksta fragmenti no Divine Life Society 1938.gada izdevuma “Brīnumu brīnums” 

…Mūsu valstī jau vairākus gadus pastāv Jogas biedrība, kuras mērķis ir mācīt jogas praktisko pusi. Varētu precizēt, ka biedrības mērķis ir mācīt jogas reālās tehnikas kā tās māca Indijas lielie skolotāji un nevis kādu Amerikas vai Eiropas adaptāciju vai pseidojogismu.

Mēs šeit iepazināmies ar Viņa Svētību Šri Svami Šivanandadži Maharadž un viņa rakstiem visai nesen. Taču šī iepazīšanās izraisīja apbrīnojamas izmaiņas Jogas biedrības aktivitātēs. Šobrīd biedrība patiesībā attiecībā uz savām aktivitātēm un lekcijām funkcionē kā Rišikešas Šivanandas “Divja Dživan” atzars. Vienā rāvienā Svami Šivananda Maharadž iekaroja lielu skaitu Latvijas Jogas biedrības jogas studentu. Cēloņus nav tālu jāmeklā. Arī biedrības līderi ir ne mazāk, ja ne vairāk, pateicīgi Šri Svamidži.

Te mēs mācījām vairākas jogas krijas biedrības biedriem. Modernajā Indijā šobrīd notiek Hatha jogas atdzimšana. Latvijas biedrības vadītāji māca saviem studentiem Hatha jogas pamatus. Rezultāti patiešām ir bijuši slavējami. Un saistībā ar šo Šri Svamidži raksti – tādi kā “Joga Asanas”, “Kundalini joga”, “Pranajamas zinātne” – bija patiešām kā Dieva sūtīti. Bez tam šeit bija vajadzība pēc prāta kultūras un Adhjatmik jogas. Un atkal Šivanandas “Jogas prakse” un viņa unikālā Radža jogas interpretācija un mācīšanas metode kā tas ir pasniegts viņa darbos “Prāts, tā noslēpumi un kontrole” un “Radža joga” nodrošināja mūsu vajadzības. Īsumā runājot Latvijas Jogas biedrība guva spēcīgu impulsu ar Šivanandas mācībām un raugās nākotnē droši meklējot lielākus sasniegumus attiecībā uz mentālu, ētisku un garīgu kultūru…

Harija Dīkmaņa tulkotās grāmatas vāks 

Šādu Harija Dīkmaņa un citu biedrības aktīvāko biedru tulkojumu bija daudz. Vairums no tiem tika izdoti tikai biedrības iekšējām vajadzībām ļoti nelielos metienos (tajā skaitā un pat pārsvarā mašīnraksta izdevumi utml). Lielākā daļa bija mazas, taču saturā bagātas brošūras, bet bija arī apjomīgu darbu tulkojumi (kā piemēram Šri Svami Šivanandas ievērojamā darba “Prāts, tā noslēpumi un kontrole” tulkojums).

Lekciju materiāli

Lekciju materiālu vāciņš Harija Dīkmaņa nolasītām lekcijām – materiāls domāts klausītājiem. Nav norādīts gads, kurā tas izdots. Šobrīd nav materiālu, pēc kuriem varētu to precizēt.

Lekcijas Harijs Dīkmanis un citi aktivie biedri lasīja visas savas vairāk kā 10 gadu publiskas darbības laikā daudzām un dažādām interesentu grupām un organizācijām.

Informācija no “Divine Life Society” žurnāla 1939.gadā 

Divine Life Society 1939.gada janvāra numurā rakstot par biedrības Eiropas atzariem atkal pieminēta arī Latvijas jogas biedrība un īpaši Harijs Dīkmanis. Cita starpā par viņu šeit rakstīts:

“Viņš vada Divjadživan Seva Sangh jogas sekciju Rīgā (Latvijā) un ir pārtulkojis vairākas svarīgas Šri Svami Šivanandas Sarasvati … grāmatas latviešu valodā … tajā skaitā praktiski visas sabiedrības brīvās izplatīšanas sērijas grāmatas (uz 1939.gadu šajā brīvās izplatīšanas sērijā bija vairāki desmiti grāmatu. Šie Divine Life izdevumi atšķiras ar ļoti koncentrētu saturu nelielā apjomā – parasti burtnīcu veidā apjomā sākot no 5 – 6 teksta lapām līdz dažiem desmitiem lapaspušu sīkā drukā par konkrētām jogas filozofijas un prakses tēmām – dzv). Viņš … strādā nesavtīgi un ar nenogurdināmu enerģiju. Viņš zina sanskritu un arī hindu valodu. …”


Jogas biedrības pārstāvji kopā ar indiešu jogas skolotāju 1939. gadā, dažas dienas pirms II Pasaules kara sākuma.