Jogas biedrības skolotāji

Latvijas Jogas biedrības 5 galvenie skolotāji un to publicētie darbi lasīšanai internetā.

  1. Latvijas jogas biedrības galvenais no 30-to gadu skolotājiem bija Šri Svami Šivanandas Sarasvati. Viņadibinātās organizācijas Divine Life Society šobrīdējā oficiālā mājas lapa: http://www.dlshq.org/

Šivanandas dibinātā ašrama oficiālā WEB lapa: http://www.sivanandadlshq.org/aims.htm


>>Šri Svami Šivanandas mazie darbi<<

>>Šri Svami Šivananda “Meditācija u koncentrācija”<<


Svami Šivananda savā dzīvē uzrakstīja ļoti lielu daudzumu darbu un nolasīja arī lielu skaitu publisku lekciju, liela daļa no kurām tika pierakstītas. Lielāko daļu no darbiem Šivananda rakstīja angliski, lai padarītu tos pieejamus iespējami plašam lasītāju lokam (kaut arī pats pēc mūka statusa pieņemšanas vairs nekad neizbrauca no Indijas). Starp tiem bija liela apjoma fundamentālas grāmatas, kā “‘Prāts, tā noslēpumi un kontrole”, “Koncentrācija un Meditācija”, “Kundalīnī Joga”, “Drošu ceļu sekmēm dzīvē”, komentārs Vēda Vjasas “Brahma sutrām” u.c., bija visu galveno Upanišadu angļu tulkojumi ar īsiem komentāriem, komentārs “Bhagavadgītai” utt. utjp. Bet bija arī liels skaits mazu, bet viņa sekotājiem (un ne tikai sekotājiem) noderīgu brošūriņu, dažas no kurām bija tikai uz kādām padsmit lapaspusēm, bet kuras tomēr ietvēra ļoti kodolīgi izteiktas būtiskas idejas.

Latvijas Jogas biedrībā 30-tajos gados aktīvi tulkoja biedrības biedru iekšējām vajadzībām un mašīnrakstā pavairoja gan svarīgākos lielos darbus, gan daudzas mazās brošūriņas. Vēlāk padomju garīgās pagrīdes laikā kaut kas no šiem Latvijas Jogas biedrības materiāliem kļuva pa brīžam pieejams nopietniem interesentiem. Tulkojumu kvalitāte ir pat visai laba un valoda gana lasāma pat priekš mūsu laika (kaut arī, protams, latviešu valodā pa šiem 70-it gadiem ir notikušas zināmas izmaiņas). Kaut ko no šiem 30-to gadu mazo darbu tulkojumiem iespēju robežās šeit nopublicēsim. Darbu publicēšana saskaņota ar Divine Life Society.


>>Svami Paramanandas mazie darbi<<


Svami Paramananda bija Divine Life Society sekretārs. Latvijas Jogas biedrībā bija iztulkoti vairāki viņa neliela apjoma darbi.


  1. Vēl viens no lielajiem 20.gs. Indijas Meistariem, ar kura ašramu LJB bija tieša sarakste 20. gs 30-tos gados bija Šri Ramana Mahariši: http://www.arunachala-ramana.org/

>>Šri Ramana Mahariši “Upadesa Saram” Harija Dīkmaņa tulkojumā <<

>> Šri Ramana Mahariši “Kas es esmu” Harija Dīkmaņa tulkojumā<<

tulkojumus publicējam ar Ramanašrama laipnu atļauju.


  1. Pirmais plaši pazīstamais indiešu Meistars, kas sāka mācīt jogu sistemātiski Amerikā un Eiropā 20.gs. 20-tos un 30-tos gados bija Paramahamsa Jogananda– viņa dibinātā organizācija Amerikā – http://www.yogananda-srf.org/

Arī ar Joganandas centru Amerikā Latvijas Jogas biedrība veda saraksti un bija biedri, kas sekoja tieši Joganandas padomiem. Joganandas rakstisko padomu kurss (kura krievu padomju laika pagrīdes tulkojuma versija šobrīd Krievijā ir izdota grāmatu sērijā, kas nopērkamas arī vienā otrā Latvijas grāmatu veikalā) LJB bija iztulkots latviešu valodā.

Paramahamsa Joganadas Indijas mātes ašrams – Karar ašrams  – http://kararashram.org


>>Paramahamsa Joganandas darbu fragmenti<<


Paramahamsa Jogananda bija ražīgs autors un ir atstājis mantojumā savu Autobiogrāfiju, kas ir savā ziņā unikāls darbs, kurā ievērojams jogs pastāsta par savu dzīves pieredzi, 7 kursus jogas lekciju ar tehnikām un to izskaidrojumiem, iedvesmojošu dzeju, ikdienas Afirmācijām (apstiprinājumiem) prāta nostādņu maiņai, stāstiem no dažādu tautu, bet vispirms jau indiešu garīgās klasikas, pamācībām un receptēm veģetāru ēdienu sagatavošanā u.c., virkni nelielu pēc apjoma, bet saturā ietilpīgu filozofiski konceptuālu grāmatu, komentārus evanģēlijiem un Jāņa Parādīšanās grāmatai no jogas viedokļa, komentārus Bhagavadgītai, komentārus Haijama dzejai u.c. Piedevām viņa mācekļi pēc viņa nāves ir apkopojuši un izdevuši vairākās biezās grāmatās viņa sarunas ar mācekļiem un publisko lekciju pierakstus. Tā kā autortiesības uz Joganandas mantojumu joprojām ir spēkā (ja neskaita Autobiogrāfijas pirmo izdevumu, kura tika iztulkota arī latviski padomju garīgās pagrīdes laikā un ko mēs ceram ievietot Garīgās pagrīdes sadaļā), un mums nav publicēšanas atļaujas, mēs šeit ievietosim tikai dažus fragmentus.


4. Nav ziņu par saraksti, bet katrā ziņa arī Šri Aurobindo grāmatas studēja Latvijas Jogas biedrībā:


>>Šri Aurobindo aforismi<<


5. Un visbeidzot Šri Jogendra, kas nodibināja Jogas institūtu, kurš turpina darboties arī šobrīd tajā skaitā veicot arī zinātnisko darbību: