Kā un kāpēc tradīcija

Šī WEB lapa veltīta Tradīcijai un tiem cilvēkiem, kas dažādās formās ir meklējuši ceļu pie tās Latvijā pēdējā vēsturiskajā periodā. Ar vārdu “Tradīcija” (ar lielo burtu) mēs ļoti lielā mērā saprotam tā saucamo “Mūžīgo filosofiju” – Philosophia Perennis. Tomēr ne tik formāli kā šo jēdzienu lieto, kad runā par tradicionālistu filozofisko skolu.
Starp cilvēkiem, par kuriem te stāstīsim, bija arī tādi, kas guvuši visai augstus sasniegumus savās meklējumu jomās, tomēr Latvijā tagad par viņiem zina tikai nedaudzi cilvēki, un bieži vien publiski pieejamā informācija ir ļoti fragmentāra vai tās nav vispār.
Pievērsīsimies arī mūsu un mūsu kaimiņu tautu folklorai, kas, neraugoties uz zaudējumiem, satur visai daudz ar Tradīciju saistītas informācijas.

Jūras krasts Ežurgu klinšu apkārtnē

Jūras krasts Ežurgu klinšu apkārtnē